Gebruiks voorwaarden

Deze overeenkomst wordt aangegaan op het moment van ingebruikname van de app door een persoon.


1. Rechten en Plichten LittleLonger
1.1 LittleLonger zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk naar wensen van de gebruikers uitvoeren.

1.2 LittleLonger heeft in overeenstemming met de goede doelen bepaald onder welke voorwaarden zij mag inzamelen voor de goede doelen.

1.3 LittleLonger heeft het recht om aanpassingen te maken aan de app waar deze nodig worden geacht.

1.4 LittleLonger behoudt zich altijd het recht om de dienst tijdelijk dan wel definitief buiten gebruik te stellen. Dit zal tijdig kenbaar gemaakt worden via de website en diverse social media. LittleLonger zal door een zodanige buitengebruikstelling van de dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de betrokken partijen gehouden zijn.


2. Rechten en Plichten gebruikers
2.1 De gebruiker van de app is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar sluimer gedrag.

2.2 Een donatie door een gebruiker is niet omkeerbaar. Er zijn verschillende momenten waarop een gebruiker wordt gewezen op het te doneren bedrag.

2.3 Het is voor de gebruiker achteraf niet mogelijk om het bedrag en/of de verdeling over de goede doelen te veranderen dan wel te verlagen of verhogen.

2.4 De betaling verloopt via iDeal. De gebruiker is gebonden aan de voorwaarden van iDeal op het moment van betalen.


3. Donaties
3.1 Alle donaties en giften van gebruikers via de LittleLonger app aan de goede doelen zullen door LittleLonger worden ontvangen. Deze heeft een rekening die ertoe dient om alle donaties te ontvangen en aan de hand van vooraf bepaalde percentages door te betalen aan de desbetreffende goede doelen.

3.2 De donaties door de gebruikers zullen gedaan worden via iDeal. Aan het einde van elke maand zal LittleLonger via een overboeking de totaal bedragen overmaken naar de goede doelen. De kosten voor het gebruik van iDeal betreffen €0,42 per donatie. Deze kosten worden maandelijks door LittleLonger betaald aan het betalingssysteem.

3.3 LittleLonger betaald een vast percentage (6,5%) van het gedoneerde bedrag aan de ontwikkelaar van de app. Dit is voor onderhoud, verdere ontwikkelingen en eventuele promotie van het product.

3.4 De uitkering van de ontvangen donaties na aftrek van de kosten van iDeal en de ontwikkelaar van de app geschieden in termijnen van een maand.

3.5 De goede doelen zullen maandelijks een overzicht ontvangen met de relevante transacties, teneinde de juistheid van de uitkering na te gaan.

3.6 LittleLonger is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.


4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 De intellectuele eigendomsrechten die partijen wederzijds ter beschikking stellen, blijven berusten bij de eigenaar.

4.2 LittleLonger zal de beeldmerken van de goede doelen respecteren en in zijn hoedanigheid niet aanpassen.

4.3 LittleLonger verleent de goede doelen en de gebruikers het recht om beeld materiaal dat van LittleLonger is te gebruiken voor communicatie met derden.


5. Aansprakelijkheid
5.1 LittleLonger is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet- of niet volledig functioneren van de app en/of betalingssysteem.